არმატურა 5მმ
0.17
არმატურა 6 მმ
0.24
არმატურა 20 მმ
908.02
არმატურა 22 მმ
908.02
არმატურა 25 მმ
908.02
არმატურა 28 მმ
908.02
არმატურა 32 მმ
908.02
არმატურა 16 მმ
908.02
არმატურა 14 მმ
908.02
არმატურა 18 მმ
908.02
არმატურა 12 მმ
912.98
არმატურა 10 მმ
942.75
არმატურა 8 მმ
972.52