გამომწვარი მავთული 1.2 მმ
1.44
გამომწვარი მავთული 1.5 მმ
1.44
გამომწვარი მავთული 3 მმ
1.44
გამომწვარი მავთული 4 მმ
1.44