ელექტროდი 2.5 მმ
5.76
ელექტროდი 3 მმ
7.68
ელექტროდი 4 მმ
10.89