კუთხოვანა 20*20*2.5
0.83
კუთხოვანა 30*30*2.5
1.57
კუთხოვანა 40*40*3
1.92
კუთხოვანა 50*50*4
3.01
კუთხოვანა 60*60*4
3.84
კუთხოვანა 70*70*5
5.83
კუთხოვანა 80*80*6
7.85
კუთხოვანა 100*100*7
10.89