ლამინირებული ფანერა 4-5
33.64
ლამინირებული ფანერა 8-10
46.45