მრგვალი მილი 21.3*2
1.18
მრგვალი მილი 51*2
3.14
მრგვალი მილი 76,1*2
4.64
მრგვალი მილი 101,6*2,5
8.33