ხელთათმანი
0.48
საჭრელი რგოლი 230*2.5*22.23
0.96
სადრენაჟე მემბრანა
0.96
გალვანიზირებული ჩამკეტი 4 მმ (პეპელა)
56.07