წერტილოვანი შედუღებული ბადე 4*200*200
1.28
წერტილოვანი შედუღებული ბადე 5*200*200
1.92
წერტილოვანი შედუღებული ბადე 6*200*200
2.4
წერტილოვანი შედუღებული ბადე 8*200*200
4.48