კვადრატული მილი 10*20*1.5
0.83
კვადრატული მილი 15*15*1,5
0.88
კვადრატული მილი 20*20*1,5
1.15
კვადრატული მილი 20*20*2
1.31
კვადრატული მილი 20*30*1.5
1.4
კვადრატული მილი 30*30*1.5
1.57
კვადრატული მილი 20*30*2
1.66
კვადრატული მილი 20*40*1.5
1.66
კვადრატული მილი 30*40*1.5
1.98
კვადრატული მილი 30*30*2
2.08
კვადრატული მილი 20*40*2
2.11
კვადრატული მილი 40*40*1.5
2.3
კვადრატული მილი 30*50*1.5
2.33
კვადრატული მილი 20*50*2
2.43
კვადრატული მილი 30*40*2
2.43
კვადრატული მილი 25*50*2
2.56
კვადრატული მილი 40*60*1.55
2.56
კვადრატული მილი 30*60*1.5
2.62
კვადრატული მილი 30*50*2
2.75
კვადრატული მილი 20*60*2
3.07
კვადრატული მილი 30*60*2
3.14
კვადრატული მილი 50*50*2
3.46
კვადრატული მილი 40*60*2
3.58
კვადრატული მილი 40*80*1.5
3.62