კვადრატული მილი 20*20*1,5
1.15
კვადრატული მილი 20*20*2
1.31
კვადრატული მილი 20*30*1.5
1.4
კვადრატული მილი 20*30*2
1.66
კვადრატული მილი 20*40*1.5
1.66
კვადრატული მილი 20*40*2
2.11
კვადრატული მილი 20*50*2
2.43
კვადრატული მილი 25*50*2
2.56
კვადრატული მილი 20*60*2
3.07