კვადრატული მილი 30*30*1.5
1.57
კვადრატული მილი 30*40*1.5
1.98
კვადრატული მილი 30*30*2
2.08
კვადრატული მილი 30*50*1.5
2.33
კვადრატული მილი 30*40*2
2.43
კვადრატული მილი 30*60*1.5
2.62
კვადრატული მილი 30*50*2
2.75
კვადრატული მილი 30*60*2
3.14