კვადრატული მილი 50*50*2
3.46
კვადრატული მილი 50*50*3
5.19
კვადრატული მილი 50*100*2
5.76
კვადრატული მილი 50*100*2.5
6.31