კვადრატული მილი 100*100*2
7.43
კვადრატული მილი 100*100*3
10.63
კვადრატული მილი 100*100*4
14.73